เลือกภาพที่ต้องการอัพโหลด
จำกัดขนาดสูงสุด 100 Megabyte (MB) ต่อไฟล์แสดงในหน้าไฟล์ที่เผยแพร่: แสดง ไม่แสดงไฟล์ที่รองรับ JPEG, JPG, GIF, PNG, SVG, ICO, BMP, MP3, OGG, WAV, PDF, TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ZIP, ZIPX, RAR, 7Z, S7Z, TAR, GZ, TGZ, BZ2, PSD, MP4, MP3, AVI, AAC, และ .WEBM

เจอบัคแจ้ง ได้เลยนะครับ

Update: 16 March 2012
- แก้บัค url เสีย ในไฟล์ที่ชื่อยาวๆ แล้วครับ